Veel gras en weidegang
De koeien gaan al vroeg in het voorjaar naar buiten. “Zodra het land en het weer het toe laat”, vertelt Jolling. De grondsoort is klei op veen en daarom niet geschikt voor de teelt van mais. Sinds het einde van het melkquotum in 2015 is Bakker gestopt met de maisteelt en is mais volledig uit het rantsoen gegaan. Toen er in 2016 een overschot aan graskuil ontstond, is Bakker tijdelijk gestopt met ProRumen. In 2018 diende zich een hete periode aan. “Toen zijn we direct weer gestart met ProRumen om de voerefficiëntie op peil te houden. De koeien stegen na een week al aanzienlijk in productie.” Dat het ruwvoer beter benut wordt was al bekend bij Klaas Jan, maar nu zag hij ook dat ProRumen de productie ondersteunt. Hoekstra Fourage leverde net als in 2013 de gehydrolyseerde gist ProRu­men in zakgoed.
Constant rantsoen
Op het familiebedrijf worden 100 koeien gemolken en de taken zijn zo verdeeld dat de koeien zoveel mogelijk door dezelfde persoon worden gevoerd. Sinds 2009 wordt gevoerd met een voermengwagen en sinds een aantal jaren wordt de gras­oogst als lasangekuil opgeslagen. Het rantsoen bestaat voornamelijk uit gras en bevat naast een aantal krachtvoeders ook stoomschillen. “De stoomschillen zorgen voor een beetje plak in het rantsoen. Dit alles zorgt voor een constant rantsoen”, benadrukt Klaas Jan. Om het gras opti­maal te benutten wordt naast ProRumen ook gebruikt gemaakt van inkuilmiddelen. ProRumen komt het beste tot zijn recht wanneer de omstandigheden gunstig zijn. “De aanwezige pensmicroben worden door de gist, ProRumen, gestimuleerd harder te werken. De microben vermenigvuldigen zich meer waardoor het voer beter benut wordt”, aldus de specialist van Denkavit.

Droge koeien
De graskuilvoorraad is door de droge zo­mers aardig geslonken, maar het bedrijf is nog altijd zelfvoorzienend. De droge koeien krijgen gewikkelde balen kuil van beheers­land. De focus van de veehouder ligt op een koe die niet te vet de droogstand in gaat en dan overweg kan met dit rantsoen. De biestkwaliteit is een goede graadmeter voor de gezondheid van de koe en wordt regelmatig gemeten. “We halen meest­
al 22­24 brix, maar zitten daar soms ook onder”, vertelt Klaas Jan. De specialist van Denkavit raadt aan om het rantsoen van de droge koeien aan te vullen met ProRumen. Verschillende bioactieve bestanddelen van de gist hebben ook effect op het immuun­systeem van de koe. Doordat deze wordt geactiveerd, stijgt het aantal antistoffen in bloed en biest. ProRumen zorgt hierdoor niet alleen voor een weerbare koe, maar ook voor een gezond kalf!