Het voorjaar kenmerkt zich door grote verschillen in het weer. Guur en koud winterweer kan afgewisseld worden met prachtig voorjaarsweer. Ook de verschillen tussen dag en nachttemperaturen zijn soms heel groot. Dit vraagt om veel scherpte als het gaat om de klimaatinstellingen van uw stal, alsook voorzichtigheid met allerlei kleppen, deuren, enzovoort. Normaliter brengt het voorjaar meer gezondheid voor de kalveren, maar om hiervan profijt te hebben blijven de standaard zaken belangrijk! Een paar mooie dagen geven extra mogelijkheden om iets extra’s te doen aan de hygiënisch omstandigheden voor de kalveren. Ook bij mooi weer en hogere temperaturen is het goed om wat extra te kunnen ventileren. We delen hieronder graag enkele tips omtrent kalveropfok in het voorjaar!

Lees meer

Het opfokken van kalveren stelt de veehouder voor de keuze; koemelk of kalvermelk? Met beide is het mogelijk gezonde kalveren op te fokken die goed gaan presteren. Toch zijn er verschillen:

Lees meer

Wist u dat fokkalveren ook last kunnen hebben van hittestress? De dagen met hogere temperaturen betekenen kans op hittestress, maar de symptomen kunnen al zichtbaar zijn vanaf 20-22 graden Celcius. Hoe herken je hittestress en hoe voorkom je hittestress bij kalveren?

Lees meer

Nu de klok weer is verzet en de temperaturen beginnen te stijgen willen we graag weer even de aandacht vestigen op het onderwerp: ‘Water voor kalveren’.

Lees meer

Voor een succesvolle jongveeopfok zijn de juiste melk, een goed opgebouwd voerschema en aandacht voor een geleidelijke speenperiode van belang. Jonge dieren kunnen vaak toch nog extra ondersteuning gebruiken, omdat gedurende de opfok de behoeftes en uitdagingen kunnen veranderen. Denkavit heeft de laatste jaren een uitgebreid assortiment gezondheid ondersteunende producten ontwikkeld, onder de naam Denkacare. Producten die los van elkaar goede resultaten laten zien, maar gecombineerd in een protocollaire aanpak een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid en groei van kalveren.

Waarom zou je bepaalde producten toepassen en vooral, wat levert het op? 
Lees het hele artikel, of klik door naar een van onderstaande onderwerpen.

  • Aanvullen tekorten
  • Kalverdiarree
  • Stimuleren pensontwikkeling
  • Compleet pakket
  • Meer groei en hogere krachtvoeropname
  • Ons advies


Lees meer

Jongvee Specialist Marijn van Brakel komt al jaren bij melkveehouders over de vloer. Hij geeft praktische tips waar melkveehouders mee aan de slag kunnen en goede resultaten mee behalen. Marijn: “tijdens bezoeken merk ik dat melkveehouders water vaak niet zien als onderdeel van de voeding die een vaars- en stierkalf nodig heeft om te groeien.” […]

Het doel van Programmakalf is om de kwaliteit van alle kalveren, zowel op het melkveebedrijf als op het vleeskalverbedrijf, te optimaliseren. Bij Programmakalf doen wij dit o.a. door data van kalveren vanuit de vleeskalverhouderij terug te koppelen naar deelnemende melkveebedrijven. In dit artikel wordt er gekeken naar het verband tussen het opzetgewicht van een kalf en de daggroei op het vleeskalverbedrijf.

Lees meer

Een schoonmaak protocol voor het schoonmaken van drinkemmers berust op hetzelfde principe als het schoonmaken van het melksysteem. Door gebruik te maken van een alkalisch reinigingsmiddel verwijder je de micro-organismen die vooral bestaan uit koolhydraten, vet en eiwit.

Lees meer

Door schoon en netjes te werken voorkom je problemen en gebruik maken van schone emmers voor het voeren van de kalveren spreekt voor zich. Toch zien we in de praktijk regelmatig verbeterpunten voor het schoonmaken. In dit artikel een praktisch schoonmaak protocol voor melk emmers en bevindingen uit een onderzoek met 3 verschillende water emmer schoonmaak-intervallen.

Lees meer

Voor veehouder Johan Schoenmaker is het beregenen van zijn gewassen op de Brabantse zandgrond bittere noodzaak. De strategie van het bedrijf is een aantal jaren geleden gewijzigd. Van 75 melkkoeien terug naar 60 melkkoeien heeft er voor gezorgd dat er minder voer aangekocht hoeft te worden. Het bedrijf is voor het ruwvoer nu zelfvoorzienend. Een […]

HOE SELENOMETHIONINE DE SELENIUMVOORRAAD IN MELKVEE OP PEIL BRENGT

Een goede seleniumvoorraad in het dier is vereist om het antioxidantsysteem optimaal te laten functioneren. De juiste seleniumbron is bepalend in de opbouw van deze seleniumvoorraad. Verschillende proeven met Selisseo, een organisch selenium, tonen een hoger seleniumgehalte in bloedplasma en biest aan, dan bij toevoeging van anorganisch selenium of seleniumgist.

Lees meer

Al eerder hebben we artikelen geplaatst over hittestress bij kalveren. Het is ondertussen welbekend dat hittestress nadelig kan zijn voor de melkproductie, vruchtbaarheid en gezondheid van uw melkgevende koeien. Dat hittestress ook een gevaar vormt voor de droge koeien, haar dochters en haar kleindochters is een stuk minder bekend.
Lees meer