Voor veehouder Johan Schoenmaker is het beregenen van zijn gewassen op de Brabantse zandgrond bittere noodzaak. De strategie van het bedrijf is een aantal jaren geleden gewijzigd. Van 75 melkkoeien terug naar 60 melkkoeien heeft er voor gezorgd dat er minder voer aangekocht hoeft te worden. Het bedrijf is voor het ruwvoer nu zelfvoorzienend. Een […]

HOE DE GEHYDROLYSEERDE GIST PROGUT® RUMEN HELPT OM DE BENUTTING VAN HET RUWVOER VAN DE FINSE GRASLANDEN TE VERBETEREN

Lees meer