Goede opbrengst snijmais maakt CCM mogelijk
Sinds 2 jaar voert Johan de gist ProRumen aan zijn koeien. “Ik had over ProRumen gehoord van een tevreden veehouder hier uit de buurt. Ik zag direct in de eerste week al beter verteerde mest,” vertelt Johan. Het rantsoen bestaat naast gras, snijmais en bijproducten ook uit CCM. In het verleden is al ervaring opgedaan met CCM.
“De opbrengst van de snijmais is goed de laatste 2 jaar. We hebben de mais dit jaar 4 keer beregend,” geeft Johan aan. “Om het zetmeel uit CCM goed te benutten is een goede vertering belangrijk,” volgens Marijn van Brakel, specialist van Denkavit. “ProRumen stimuleert naast de pensmicroben ook de darmgezondheid. Bij een verstoring van de darmflora kan ProRumen ongunstige bacteriën binden.”
Koeien produceren makkelijk met snij-mais
Dankzij een aanzienlijk deel snijmais in het rantsoen produceren de koeien makkelijk. “Volgens diverse adviseurs kunnen onze koeien nog meer produceren, alleen is mijn stal niet up-to-date genoeg,” geeft Johan aan. De koeien zijn ondanks het hoge aandeel energie in het rantsoen mooi in conditie merkt de specialist van Denkavit op. Het voeren gebeurt met een voermengwagen waardoor de toevoeging van soja, mineralen en gist goed homogeen gemengd kunnen worden. Samen met het toevoegen van 6 liter water per koe wordt selectie zoveel mogelijk voorkomen. De graskuil die momenteel gevoerd wordt is erg droog. “Het water verhoogt ook nog eens de opname,” heeft Johan gemerkt. De graskuil bevat veel suikers wat zorgt voor voeding van de pensmicroben. ProRumen zorgt voor een verhoging van het aantal pensmicroben en komt op deze manier optimaal tot zijn recht.
Koe comfort
Voor de toekomst overweegt Johan diep-strooisel boxen te maken. Zowel de fokkerij-adviseur als Johan verwacht dat de koeien nog meer kunnen produceren als het koe comfort verbetert. Johan hecht waarde aan adviseurs die een goede service leveren. Kees Teurlings uit Casteren is voor de melk-veehouder leverancier van meststoffen en ProRumen.