Jongvee Specialist Marijn van Brakel komt al jaren bij melkveehouders over de vloer. Hij geeft praktische tips waar melkveehouders mee aan de slag kunnen en goede resultaten mee behalen. Marijn: “tijdens bezoeken merk ik dat melkveehouders water vaak niet zien als onderdeel van de voeding die een vaars- en stierkalf nodig heeft om te groeien.” Ook in de winter, bij hogere concentraties melkpoeder, is water verstrekken belangrijk. Dit is essentieel voor een goede vochtbalans en nutriëntopname op darmniveau. Vandaar dat Marijn in een video het belang van water toelicht en tips geeft om kalveren water te leren drinken.

In het kort herhalen we hier de belangrijkste randvoorwaarden voor het verstrekken van water:

  Start met water geven in de 1e levensweek, zo raakt het kalf snel vertrouwd met het water.

  Wacht minimaal 1 uur na de melkvoeding met het verstrekken van water. Hierdoor voorkom je dat de slokdarmsleufreflex nog actief is en het water hierdoor in de lebmaag terecht komt, in plaats van in de pens. Dit kan namelijk ook de stremming van melk in de lebmaag negatief beïnvloeden.

  Een kalf heeft dagelijks minimaal 10% van zijn lichaamsgewicht aan vocht nodig, met name op warme dagen is de behoefte al snel groter dan de hoeveelheid melk die de kalveren krijgen. Let op: ook in koudere perioden zoals de herfst en de winter hebben de vaars- en stierkalveren behoefte aan water.

  Verstrek lauw-warm water als opname stimulans.

  Voeg elektrolyten (Denkacare Vitalfort) toe aan het water om de smaak en opname te verbeteren. Let op de juiste dosering (Vitalfort: 25 gram/liter water).

  Om een kalf te leren drinken kan het water de eerste dagen via de speenemmer verstrekt worden. Hierdoor raakt het gewend aan een extra voedingsmoment.

  Gebruik drinkschaaltjes of drinkbakjes die geschikt zijn voor kalveren zoals in onderstaand overzicht: (zie foto die hieronder genoemd wordt bij de 2e bullet).

   Het water verstrekken zonder speen heeft de voorkeur om het kalf te leren drinken en vreten net als in de groepshokken

Zoals Marijn aangeeft in het filmpje, draagt het verstrekken van water bij aan een hogere krachtvoeropname en een betere pensontwikkeling. Uit onderzoek is gebleken dat kalveren die water verstrekt kregen, ruim 3,5 kg meer krachtvoer opnamen en hiermee een hogere groei realiseerden (ruim 3 kg meer!) (zie onderstaande tabel).

Bron: Kertz et al. (1984) JDS 67: 2964-2969.