DATA-ANALYSE TOONT AAN: ZWAARDERE KALVEREN PRESTEREN BETER

Het doel van Programmakalf is om de kwaliteit van alle kalveren, zowel op het melkveebedrijf als op het vleeskalverbedrijf, te optimaliseren. Bij Programmakalf doen wij dit o.a. door data van kalveren vanuit de vleeskalverhouderij terug te koppelen naar deelnemende melkveebedrijven. In dit artikel wordt er gekeken naar het verband tussen het opzetgewicht van een kalf en de daggroei op het vleeskalverbedrijf.

Opzetgewicht en daggroei
We weten dat zwaardere koppels een hogere daggroei realiseren dan lichtere koppels. De vraag is of dit ook geldt voor individuele kalveren. Om deze theorie te testen is er een data-analyse uitgevoerd met data van 19.000 Programmakalveren. Uit deze analyse komt naar voren dat het opzetgewicht van het kalf op het vleeskalverbedrijf een belangrijke invloed heeft op de daggroei (toename karkasgewicht). Hoe zwaarder het jonge kalf op het vleeskalverbedrijf aankomt des te hoger de daggroei gemiddeld is. Een toename van het opzetgewicht met 1 kilogram levert een stijging van de karkasgroei op van 2,8 gram per dag (zie onderstaande grafiek). In totaal levert dit ruim een halve kilogram extra karkasgroei op. Samen met het hogere opzetgewicht levert dit ruim een kilogram extra karkasgewicht op!

De invloed van het opzetgewicht op de karkasgroei (gram/dag)

Voor een nadere analyse hebben we de Totaal Eiwitwaarde (= maat voor biestvoorziening) aan het model toegevoegd. Een interessante uitkomst is dat zwaardere kalveren gemiddeld een hogere Totaal Eiwitwaarde hebben. Totaal Eiwitwaarde en biestvoorziening zijn aan elkaar gerelateerd. Kalveren die een goede biestvoorziening hebben gehad, laten ook hogere Totaal Eiwitwaarden zien. Een betere biestvoorziening leidt tot minder ziekte en hogere groei na geboorte. Daarnaast hebben een goede droogstand en een intensief voerschema ook een positief effect op de Totaal Eiwitwaarden.

Kortom, een goede droogstand, goede biestvoorziening en intensief voerschema is belangrijk voor de groei van de vleeskalveren maar ook minstens zo belangrijk voor uw fokkalveren!