AUTOMATISCH BIJVOEREN VAN BIGGEN VERGT AANDACHT

,

Er kan veel arbeid bespaard worden door een automatisch voersysteem te installeren. Maar ook automatisch voeren gaat niet vanzelf. In dit artikel een aantal praktische tips om op te letten als veehouder. Producten die ingezet worden in automatische voersystemen zoals de Pigstart, Babyfeed, Nutrix en de CulinaFlex zijn speciaal ontwikkeld om optimaal te presteren in deze systemen. Maar waar moet zo’n product aan voldoen?

Stabiliteit en versheid biggenmelken en prestarter

Kies voor een biggenmelk die lang stabiel en vers blijft. Hierdoor zal de opname op peil blijven en blijven de nutriënten voor elke big die melk uit de voerbak drinkt gelijk. Hetzelfde geldt voor een prestarter. Een prestarter die stabiel is in brij zorgt voor een goede verpompbaarheid en voorkomt verstoppingen. Het behoudt de smakelijkheid van het product en stimuleert de opname. Zie afbeelding 1 voor het verschil tussen stabiele en uitgezakte brij.

Techniek en instellingen van de verschillende voersystemen

Na diverse onderzoeken op het Denkafarm Innovation Centre en op praktijkbedrijven heeft Denkavit de beste instellingen voor de verschillende voersystemen en producten bepaald. Deze verschillen per varkenshouder, per systeem en type product. Samen met de varkenshouder wordt een voerpakket samengesteld dat past bij het bedrijf en de installatie. Toch zijner een aantal aandachtspunten die nog wel eens over het hoofd worden gezien. Onderstaand een aantal praktische tips en aandachtspunten bij het automatisch voeren.

Melkproducten

 • Bij aanmaken van biggenmelk niet langer dan 1 minuut mixen. Een kwalitatieve hoogwaardige biggenmelk moet snel oplossen en bij (te) lang mixen bestaat de kans op botervorming, waardoor de vetten (energie voor de big) uit de melk verdwijnen.
 • Kies voor watertemperatuur van 40-45 ºC. Nooit hoger dan 60 ºC i.v.m. verbranden van belangrijke nutriënten in de biggenmelk.
 • Kies de juiste mengverhouding van 200 gram/liter.

Prestarters & transitievoeders

 • Bij aanmaken van het product dient er 10 minuten ingeweekt te worden. Bij Denkavit verwerken wij ontsloten granen, die zorgen voor een zeer goede verteerbaarheid. Deze grondstoffen hebben wel tijd nodig om optimaal door water opgenomen te worden.
 • Start altijd met een mengverhouding van 280 gram/liter. Dit kan later opgebouwd worden.
 • Kies voor een watertemperatuur van 35-40 ºC.

Op welke manier automatisch prestarters bijvoeren?

Klik hier.

Hygiëne

 • In de systemen worden zuivel en vetrijke producten gevoerd, dus dagelijks spoelen van het systeem is een must.
 • Dagelijks hoofdcircuit en valbuizen spoelen met warm water 50 ºC.
 • 1x per week reinigen met een alkalisch en zuur reinigingsmiddel.
 • In de tank ontstaat ook naar verloop van tijd een aanslag. Reinig deze ook intensief, hier wordt immers de verse brij in aangemaakt.
 • Laat periodiek 1x maand monsters nemen en onderzoeken op gisten, schimmels en enterobacteriën.
 • Vervang periodiek 1x per 2 jaar de valbuizen.