Pas op voor hittestress, ook bij uw droge koeien!

Al eerder hebben we artikelen geplaatst over hittestress bij kalveren. Het is ondertussen welbekend dat hittestress nadelig kan zijn voor de melkproductie, vruchtbaarheid en gezondheid van uw melkgevende koeien. Dat hittestress ook een gevaar vormt voor de droge koeien, haar dochters en haar kleindochters is een stuk minder bekend.

Effect van koelen

Recent is een artikel gepubliceerd in het Journal of Dairy Science 1 . Hier is gekeken naar het effect van koelen of niet koelen gedurende de laatste 7 weken van de dracht, ten tijde van hittestress op de productiviteit en gezondheid van de dochters en kleindochters van deze koeien. 10 jaar lang is data verzameld en geanalyseerd van de kudde van de Dairy Unit van de University of Florida. Uit hun analyse blijkt dat maternale hittestress de melkproductie in de 1e, 2e en 3e lactatie negatief beïnvloedt. Daarnaast werden er ook meer dochters van moeders met hittestress afgevoerd voor 1e afkalving. Ook was het productieve leven en levensduur korter vergeleken met dochters geboren uit actief gekoelde moeders.

Tweede generatie

Er was echter niet alleen een effect op de eerste generatie, zelfs de tweede generatie liet een verminderde productiviteit zien. De kleindochters van hittestress koeien produceerden minder melk in de eerste lactatie. Daarnaast werden meer kleindochters werden afgevoerd voor 1e inseminatie vergeleken met kleindochters uit gekoelde koeien.

Hittestress bij droge koeien

Wilt u meer weten over deze studie? Kijk dan op de website van Journal of Dairy Science.
Ook al lijkt het klimaat hier in Nederland niet op dat van Florida, toch kunnen ook hier droge koeien hittestress ondervinden komende week met dit warme weer. Denkt u ook aan hen?

1 Laporta, J., Ferreira, F. C., Ouellet, V., Dado-Senn, B., Almeida, A. K., De Vries, A., & Dahl, G. E. (2020). Late-gestation heat stress impairs daughter and granddaughter lifetime performance. Journal of Dairy Science.