Denkavit verrijkt al haar kalver- en lammermelk producten met Progres®. Een nieuw gezondheid ondersteunend ingrediënt met een uniek effect op de darmwerking van dieren. Zo ondersteunt Progres® de weerstand van de dieren en draagt het bij aan betere dierprestaties.

 

WAT IS PROGRES®?

ONDERZOEK MET PROGRES®

Progres® is uitgebreid getest op het DenkaFarm Innovation Centre. Uit onderzoek met vleeskalveren en geitenlammeren is met ‘Progres® inside’ een verbeterde groei en voederconversie gemeten. Bij onderzoek met fokkalveren op het DenkaFarm Innovation Centre blijkt Progres® te kunnen bijdragen aan het verlagen van het aantal individuele antibiotica behandelingen. Vanwege deze positieve effecten met ‘Progres® inside’ heeft Denkavit het toegevoegd aan alle kalver- en lammermelken.

Vleeskalf Denkavit

 

 

Lees hier meer over het onderzoek van Progres® bij vleeskalveren

 

 

4,4 % extra groei én verbeterde voederconversie bij geiten*

 

 

Tot -25 % minder antimicrobiële behandelingen bij kalveren*

 

 

*Onderzoek uitgevoerd op het DenkaFarm Innovation Centre